„Nie można zrządzać tym, co nie jest mierzone” – Peter Drucker
Audyt logistyki(0) Zaloguj
Audyt Logistyki

Opis produktów

1. Wskaźnik OTIF całościowy dla firmy w zadanym okresie oraz w poszczególnych miesiącach (wartości liczbowe + wykres wraz z trendem) 

Najważniejszy wskaźnik jakości logistyki.

OTIF to On Time In Full - oznacza dostawę kompletną i terminową. Wskaźnik pokazuje stosunek liczby zamówień terminowych i kompletnych do liczby wszystkich zamówień zrealizowanych w danym okresie, wyrażony w procentach.

Według światowych statystyk, wartość tego wskaźnika poniżej 80% jest już nieakceptowana przez większość klientów. Najlepsze firmy osiągają wartości powyżej 99%. Typowe, przeciętne wartości oscylują między 90% a 95%.

Na załączonym przykładzie widzimy dosyć mierne wyniki - nie całe 41% za cały okres z porywami do 53% w jednym miesiącu. Dodatkowo trend wskaźnika jest malejący. Ta firma potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Standardowy lead time w tym przypadku to 1 dzień, co oznacza, że firma zobowiązała się do realizacji zamówień następnego dnia po otrzymaniu zamówienia. Za wykonane terminowo przyjęto wszystkie zamówienia zrealizowane w dniu przyjęcia zamówienia oraz zrealizowane następnego dnia roboczego.

 

 

 

2. Wskaźnik OTIF całościowy dla każdego klienta w zadanym okresie oraz w poszczególnych miesiącach (wartości liczbowe)

 

Tutaj mamy przykład wyliczenia wskaźnika OTIF dla każdego klienta w zadanym okresie (tabela pokazuje tylko kilkunastu klientów o największej liczbie zamówień).

Jak wiemy wynik dla całej firmy to niewiele ponad 40%. Dla poszczególnych klientów wartości są bardzo zróżnicowane. Od 3% ?! aż nawet do 100% zamówień terminowych i kompletnych. 

Dla tej grupy klientów (o największej liczbie zamówień) wskaźnik nie powinien spaść poniżej 95%. Na widocznym przykładzie mamy tylko 4 takie firmy na 21 co stanowi zaledwie 19% pokazanych firm.

Widocznym jest brak segmentacji klientów i przypisanych do nich (segmentów) standardów obsługi. 

Help wanted!

 

 

 

 

 

 

3. Wskaźniki IF (In Full) – kompletności zamówień i liczba dni realizacji (udziały procentowe) - dla firmy (wartości liczbowe + wykres)

 

 

Tutaj widzimy analizę rzeczywistego czasu realizacji zamówień. Przypomnę, że standardowy czas w tej przykładowej firmie to 1 dzień. Zobaczmy jak to wygląda naprawdę.

Faktycznie 1 dzień realizacji zamówienia dominuje, lecz stanowi ledwie nie całe 24% wszystkich zamówień. Za wykonane w terminie może także uznać te zamówienia, które zostały przygotowane wcześniej - czyli w dniu otrzymania zamówienia - dzień 0.

Co oznacza, że tylko 42% zamówień zrealizowano zgodnie z obietnicą daną klientom.

Na wykresie widzimy całkowitą kompletność zamówień, która wynosi prawie 96%. 

Po wymnożeniu wskaźnika kompletności (96%) x (42%) przez wskaźnik terminowości uzyskujemy wskaźnik OTIF o wartości bliskiej 41%. Wiemy to już od pierwszego wykresu.

 

 

 

4. Wskaźniki IF (In Full) – kompletności zamówień i liczba dni realizacji (udziały procentowe) - dla każdego klienta (wartości liczbowe)

 

 

W naszych przykładach z kompletnością (96%) jest dużo lepiej niż terminowością (41%). 

W tabeli widzimy wyliczoną kompletność za dany okres dla każdego klienta oraz udział liczby zamówień zrealizowanych dla danego klienta w poszczególnych czasach (dniach) realizacji zamówień. W dalszym ciągu obserwujemy jedynie niewielką grupę największych klientów.

Poziom wskaźnika kompletności w tej grupie nie powinien być niższy niż 98%. Jak widać warunek nie jest spełniony dla większości klientów.

Co ciekawe, tylko wobec dwóch klientów (909 i 587) wydaje się działać jakaś zasada - kompletność bliska 100% i terminowość (0 dni) też 100%.

Dla pozostałych klientów nie widać konkretnej reguły obsługi. Wydaje się jakby liczba dni po jakich zostaną obsłużeni była losowa. 

 

 

 

 

 

5. Utracona sprzedaż w zadanym okresie oraz miesięcznie dla każdego SKU w sztukach

 

 

Utraconą sprzedaż podajemy w sztukach dla każdego SKU (nie oczekujemy podawania cen towarów). Wartość utraconego przychodu czy marży można obliczyć mnożąc podane ilości przez wartości pieniężne.

To bardzo cenna informacja dla właścicieli firm lub działów zakupów. Na jej podstawie można stworzyć narzędzia prognostyczne pozwalające w większym stopniu zaspakajać popyt.

To bardzo bolesna sytuacja dla finansów firmy, gdy klient chce kupić dany produkt, a my nie go nie mamy. W wielu firmach zastanawiają się jak to jest, że magazyn mamy pełny wszelakiego dobra, a klient zamawia akurat to czego nie mamy?

Redukcja opisanego zjawiska ma bardzo istotny wpływ na wzrost przychodów firmy.

 

 

 

 

 

 

6. Utracona sprzedaż w zadanym okresie oraz miesięcznie

 

 

 

W naszej przykładowej firmie w ciągu badanych 12 miesięcy utracona sprzedaż stanowiła 9% [sztuk] w stosunku do całości zamówień.

Międzynarodowa organizacja prowadząca statystyki wielu wskaźników logistycznych podaje, że wartość tego wskaźnika powyżej 6% oznacza dla firmy duże kłopoty.

Dla najlepszych firm wskaźnik ten nie przekracza 0,05%, a dla firm przeciętnych oscyluje w granicach 2%.

Pocieszająca jest jedynie tendencja tego wskaźnik - delikatnie malejąca.

Huston mamy problem!

 

 

 

 

7. Struktura zamówień – realizacja w miesiącach (liczba linii)

 

 

Ten wykres ma uświadomić Zarządowi firmy jak w ciągu ostatnich, badanych 12 miesięcy zmienia się zapotrzebowanie na zasoby w logistyce. 

Widzimy tendencję rosnącą, co powinno postawić w stan gotowości osoby zarządzające logistyką. Należy odpowiednio przygotować się do tego wzrostu.

Na wykresie widzimy rozpiętość i wymaganą elastyczność logistyki w ciągu roku. Zmienność jest ponad 100%. Od 15 tys. linii zamówień, aż do ponad 30 tys. linii zamówień. To wymaga przyjęcia odpowiednie strategii zarządzania zasobami logistyki.

 

 

 

 

 

 

 

8. Struktura zamówień – realizacja w poszczególne dni tygodnia (udział w całości)

 

 

Pozostała jeszcze struktura zamówień w skali tygodnia. Od wtorku do piątku obciążenia są identyczne ( być może to granica możliwości magazynu). Poniedziałek nieco luźniejszy, ale chyba kosztem weekendu.

W sobotę i w niedzielę realizuje się 12% wszystkich zamówień. Co, uwzględniając dodatkowe stawki godzinowe z tym związane, weekend generuje nam blisko 20% kosztów.

Dalsze dochodzenie przyczyn źródłowych wyżej opisanych zjawisk należy do zakresu audytu logistyki. 

Do czego gorąco zachęcam.

 

 

 

 

 

 

9. 1 godzina zdalnego (SKYPE, telefon) omówienia wyników analiz

 

10. Ankieta logistyczna do samodzielnego mini audytu logistyki

 

11. Mapa cieplna magazynu (Heat Map)

W załączony przykładzie strefa operacyjna jest po stronie lewej, więc kolory ciepłe powinny dominować właśnie po lewej stronie.

Kolory zimne powinny być bardzo widoczne po stronie prawej – najbardziej oddalonej od strefy wysyłkowej.

Takie rozłożenie towaru w magazynie pozwala na uzyskanie optymalnej (najkrótszej) drogi kompletacji towarów.

Jak widać z obrazka – miejsca zaznaczone owalami – nie zawsze tak się dzieje. Miejsca te wymagają natychmiastowej interwencji ze strony kierownika magazynu.

AZ Logistyka
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
+48 509 479 727
biuro@az-logistyka.pl

AZ Logistyka. Copyright © 2007 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.