„Nie można zrządzać tym, co nie jest mierzone” – Peter Drucker
Audyt logistyki(0) Zaloguj
Audyt Logistyki

Opis produktów

OTIF - wskaźnik, który pomaga zwiększyć zyski w firmie.

 

                                              Zysk – jak wiadomo – powstaje, gdy w danym okresie suma przychodów ze sprzedaży jest większa od sumy kosztów                                                                                        związanych z tym przychodem. Zwiększanie zysków to, oczywiście powiększanie różnicy między przychodami,                                                                                                      a kosztami na korzyść przychodów. Jak mogą w tym pomóc wskaźniki?

No to zaczynamy ….

 

 

Źródło: https://sempai.pl/blog/e-commerce-w-polsce-w-liczbach-infografika-growglobal/

 

Z powyższych wykresów wynika jasno, że kluczowym elementem sukcesu sklepu internetowego jest jego wiarygodność, rzetelność, dotrzymywanie obietnicy danej klientowi. Najważniejszym wskaźnikiem, który mierzy te cechy jest OTIF

 

Z tekstu dowiesz się mi.n.:

  • co to jest wskaźnik OTIF i dlaczego musisz go mierzyć,
  • jak pomaga zwiększać przychody,
  • jak pomaga zmniejszać koszty w firmie,
  • jakie działania podejmować, aby zyski rosły,

 

 

Najważniejszy wskaźnik jakości logistyki.

 

OTIF to On Time In Full - oznacza dostawę kompletną i terminową. Wskaźnik pokazuje stosunek liczby zamówień terminowych i kompletnych do liczby wszystkich zamówień zrealizowanych w danym okresie, wyrażony w procentach.

Według światowych statystyk, wartość tego wskaźnika poniżej 80% jest już nieakceptowana przez większość klientów. Najlepsze firmy osiągają wartości powyżej 99%. Typowe, przeciętne wartości oscylują między 90% a 95%.

Wskaźnik OTIF jest Kluczowym Wskaźnikiem Efektywności (KPI) i wyraża poziom perfekcyjności dostaw. W przypadku e-commerce kluczowym elementem budowania przewagi jest dotrzymywanie zobowiązań w stosunku do naszych klientów, obietnic dotyczących czasu dostawy oraz kompletności zamówienia.

Źródło: opracowanie własne – dane ilustracyjne

Na powyższym przykładzie widzimy dosyć typowe wartości wskaźnika – 94% w okresie dwunastu miesięcy. Mogłoby się wydawać, że w sklepach internetowych, które oferują tylko dostępne w magazynie towary osiągnięcie wyniku 100% to tylko kwestia terminowej wysyłki

 

Źródło: opracowanie własne – dane ilustracyjne

 

Jak widać na następnym wykresie praktyka biznesowa często mija się z teorią. Możemy się z niego dowiedzieć w którym z obszarów mamy większy potencjał do poprawy: w terminowości czy kompletności.

Kompletność wynosi 95,85% co oznacza, że na 100 zrealizowanych zamówień 4 opuszcza sklep z zawartością inną, niż życzył sobie klient. Terminowość wynosi 96,91% (to suma 0 DNI i 1 DZIEŃ – uzgodnione terminy realizacji zamówień, uwzględniają wyłącznie dni robocze), to oznacza, że 3 na 100 wysyłek było spóźnionych.

Co ciekawe, dane z systemu informatycznego sklepu mogą pokazywać wyższą kompletność – gdyż uwzględnią brak towaru, który się skończył w momencie pakowania, a był podczas zamawiania, ale nie pokażą nam pomyłek magazynierów. Dlatego tak ważny jest prawidłowo prowadzony (najlepiej w systemie informatycznym) rejestr reklamacji klienta z przypisaniem ich do konkretnych numerów zamówień. W pokazanych przykładach reklamacje są już uwzględniane, mamy więc do czynienia z prawdziwymi wartościami wskaźnika.

Bezwzględnie należy poznać przyczyny wszelkich nieprawidłowości, a do tego najlepiej sprawdza się zestawienie wszystkich zamówień (na poziomie linii zamówień), które nie spełniły co najmniej jednego z warunków. To główny materiał do przedyskutowania z pracownikami magazynu, który powinien doprowadzić do przyczyn źródłowych problemów.

 

Dla pokazania, jak wskaźnik OTIF bezlitośnie „wytyka” wszelkie błędy przedstawię analizę dla innego rodzaju sklepu.

 

Źródło: opracowanie własne – dane ilustracyjne

 

Źródło: opracowanie własne – dane ilustracyjne

 

Mimo, iż kompletność przekracza 93% (mniej niż przy e-commerce), a terminowość jest bliska 95% (zamówienia są realizowane w tym samym dniu, kiedy się pojawiają) to wskaźnik OTIF wynosi zaledwie 88% perfekcyjnie zrealizowanych zamówień. To jest siła tego wskaźnika.

Możesz dostarczyć wszystkie zamówienie na czas, jeśli nie zawracasz sobie głowy kompletnością!

Co więcej, jeśli nie martwisz się o terminową dostawę, masz czas do końca świata na dostarczenie zamówienia kompletnego!

To właśnie fakt, że te dwie miary są przeciwne, czyni OTIF tak skutecznym KPI! Utrzymuje wszystkich w formie!

 

 

Ważna uwaga:

Przedstawione wyliczenia opierają się na dosłownej definicji wskaźnika OTIF i pokazują rzeczywisty poziom perfekcyjnie zrealizowanych zamówień. Natomiast spotkałem się z wyliczaniem tego wskaźnika jako iloczyn jego dwóch składników: kompletności i terminowości. W naszym przykładzie (e-commerce) 95,85% x 96,91% = 92,88% - jest wyraźnie niższy, gdyż w obu składnikach mogą występować te same zamówienia. Zdecydowanie nie polecam tego sposobu!

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

  1. Dbaj o perfekcyjna realizację zamówień! OTIF jest dla Ciebie najlepszym „drogowskazem”.  Gdy wskaźnik rośnie lub utrzymuje się na wysokim poziomie – jesteś na dobrej drodze. Poprawiając wiarygodność utrzymujesz obecnych klientów, przyciągasz nowych – przychody rosną. Wysoka wiarygodność pozwala na mniejsze zaangażowanie marketingu – koszty spadają. Jeśli wskaźnik spada lub utrzymuje się na niskim poziomie – natychmiast reaguj. Wspólnie z personelem magazynowym zidentyfikuj przyczyny źródłowe tego stanu i wdrażaj jego naprawę. Możesz też wezwać fachowca www.az-logistyka.pl
  2. Regularnie – najlepiej co miesiąc – wyliczaj najważniejsze dla Twojego biznesu wskaźniki. Dzięki temu będziesz mógł szybko zareagować na niekorzystne zmiany. Pomocna strona www.audytlogistyki.pl

 

Mam nadzieję, że już wiesz co robić, aby dzięki wskaźnikom zwiększać swoje zyski.

 

Tylko firmy, które zachowują zaufanie klienta, zapewniając stałą obsługę

na najwyższym poziomie, będą się rozwijać i odnosić sukcesy.

 

Źródła:

https://retailowner.com/

https://www.az-logistyka.pl/

https://www.audytlogistyki.pl/

AZ Logistyka
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
+48 509 479 727
biuro@az-logistyka.pl

AZ Logistyka. Copyright © 2007 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.